NPV heeft digitale keuzehulp Gezinsvorming en Anticonceptie ontwikkeld

placeholder

NPV heeft digitale keuzehulp Gezinsvorming en Anticonceptie ontwikkeld

De NPV heeft een digitale keuzehulp Gezinsvorming en Anticonceptie ontwikkeld. Deze keuzehulp − die ook ingaat op de thema’s gezinsvorming, vruchtbaarheid en seksualiteit − helpt mensen om keuzes te maken rond anticonceptiegebruik.

Uit een ledenonderzoek van de NPV over anticonceptie bleek dat er veel vragen leven over anticonceptie en gezinsvorming en er behoefte is aan toerusting vanuit christelijk perspectief. De NPV heeft zich ten doel gesteld om de ontbrekende keuzeondersteuning vanuit Bijbelse overwegingen beschikbaar te maken voor de doelgroep die daar baat bij heeft. Hieruit is de keuzehulp over gezinsvorming en anticonceptie voortgekomen.

Keuzehulp voor jongeren en ouderen
Astrid Bokhorst, manager Advies & Toerusting bij de NPV: ‘De afgelopen jaren zien we bij de NPV een toename van vragen over anticonceptie. Onder christenen wordt verschillend gedacht over anticonceptie. We vinden het belangrijk om mensen te ondersteunen in het maken van verantwoorde keuzes, waarbij Bijbelse waarden en normen de leidraad zijn. De keuzehulp neemt mensen mee in de overwegingen die een rol kunnen spelen in hun situatie en laat hen ontdekken wat voor hen belangrijk is en welke keuze daarbij past. Dat maakt de keuzehulp geschikt voor een brede doelgroep.’

De digitale keuzehulp bestaat uit opdrachten, informatie, gespreksvragen, filmfragmenten en ervaringsverhalen. Ook is een bibliotheek met achtergrondinformatie beschikbaar.

De digitale keuzehulp is vooralsnog gratis beschikbaar via www.npvzorg.nl/keuzehulp-anticonceptie

Lees hier onze pagina over anticonceptie.