headerbeeld

Privacy- en cookiereglement

Way of life voldoet aan de eisen van de AVG en heeft ook een privacy – en cookiereglement dat je kunt inzien. Dit privacy- en cookiereglement is van toepassing op de diverse activiteiten van de NPV en Way of Life, de jongerenorganisatie van de NPV.

De NPV (Nederlandse Patiënten Vereniging) is gevestigd aan de Kerkewijk 115 te Veenendaal en is ingeschreven onder nummer 40479673 bij de Kamer van Koophandel.
De NPV respecteert de privacy van al haar leden/begunstigers en de gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de door u verschafte persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld.  De NPV is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites die via een link met deze website bereikbaar zijn. U kunt het privacybeleid van die andere sites raadplegen door hun privacyverklaringen in te zien.

De NPV heeft het recht dit reglement op elk gewenst tijdstip te wijzigen. Het gewijzigde reglement
wordt van kracht vanaf het moment dat het is gepubliceerd op deze pagina.

Je kunt het hele document hier bekijken.

Vragen over privacy / inzage in persoonsgegevens / contact met FG : privacy@npvzorg.nl