Seksualiteit

placeholder

Seksualiteit

God heeft ons gemaakt. Hij heeft iedereen weer anders gemaakt. Omdat God ons gemaakt heeft, is ons leven waardevol en hoef je niet onzeker te zijn over jezelf. Je bent waardevol en mag trots zijn op jezelf! God heeft ook seksualiteit bedacht. Seksualiteit hoort bij wie je bent, maar is tegelijkertijd ook iets kwetsbaars. Het is het meest intieme wat je met iemand kunt delen.

Veel christelijke jongeren voelen zich schuldig over hun seksuele gevoelens. Ze vragen zich af of het wel goed is wat ze voelen. Als je echter niet weet hoe bepaalde gevoelens veroorzaakt worden, kun je bij normale lichamelijke ontwikkelingen denken dat je niet goed bezig bent. Als je voldoende weet over seksualiteit en nadenkt over waarom je bepaalde dingen voelt of doet, kun je op een betere manier met seksualiteit omgaan.

Seksuele gevoelens
Seksuele verlangens zijn je verlangens naar het prettige gevoel van opwinding. Of en hoe je die verlangens ervaart, verschilt per persoon. Als je heel verliefd bent of net een relatie hebt, kun je merken dat je je seksuele gevoelens en verlangens steeds meer gaat ervaren. Het ontdekken van seksuele gevoelens en verlangens hoort bij je ontwikkeling, bij je lichaam en bij seksualiteit, en daar hoef je niet van te schrikken.

Verschillen tussen jongens en meiden
Seksuele gevoelens worden veroorzaakt door geslachtshormonen. De hoeveelheid van deze hormonen in het lichaam neemt erg toe in de puberteit. Jongens hebben veel van het geslachtshormoon testosteron in hun lichaam. Testosteron is een medeveroorzaker van het ontstaan van seksuele verlangens. Daardoor zijn jongens (over het algemeen) meer met seks bezig dan meisjes. Vergeleken met meiden zijn jongens ook meer visueel ingesteld. Dat betekent dat jongens seksueel opgewonden worden van bijvoorbeeld afbeeldingen van blote vrouwen of door bepaalde kleding van meiden (waar meiden ook goed rekening mee zouden moeten houden.) Dat komt niet omdat je een ‘seksbeluste’ jongen bent, maar omdat je als man daar gewoon gevoeliger voor bent.

Omdat jongens veel eerder seksuele opwinding ervaren, zijn zij zich vaak al jonger bewust van hun eigen seksualiteit. Bij meiden ontstaan seksuele gevoelens vaak anders. Veel meiden worden zich pas bewust van hun seksuele gevoelens op het moment dat ze een relatie krijgen. Ze worden als het ware door hun vriend ‘wakker gekust’. Het is heel normaal als je als vrouw je eigen seksuele gevoelens nog niet kent, omdat je er verder niet mee bezig bent.

Seks is niet het belangrijkste in een relatie
In een relatie is het nodig dat je elkaar kent, elkaar vertrouwt, dat je je veilig voelt bij elkaar en overal over kunt praten. Dan is er sprake van een waardevolle relatie. Uit onderzoek blijkt dat stellen die die langer dan een half jaar gewacht hadden met seks beter communiceerden, beter ruzie konden maken en zich veilig voelden. Het is nodig dat je groeit in vertrouwen, dat je elkaar leert kennen en over alles durft te praten.

Vaak ligt in gesprekken over seksualiteit het accent op ‘wachten met seks’. Alsof je geen seks hebt en alsof je nooit seks mag hebben. Maar het gaat niet om het niet-hebben-van-seks, maar om het verplaatsen van het moment dat je begint aan een seksuele relatie. Gebruik de periode zonder seks dan ook als middel om te groeien in liefde en vertrouwen, in plaats van dat het een doel op zich wordt. Het is een keuze van jou en je partner omdat jullie geloven dat het goed is voor jullie relatie en jullie liefde voor elkaar. Het is belangrijk dat je voor jezelf weet waarom je wilt wachten. Er zijn genoeg mooie redenen: geloven dat God dit van jullie vraagt (met vooral ook het goede voor jullie op het oog!), elkaar leren kennen, vertrouwd raken met elkaar, weten dat je met elkaar verder wilt, elkaar trouw beloven.

Seks, en helemaal als je daar meteen of te vroeg mee begint, kan een afleider zijn. Het kan een manier zijn om je verbonden te voelen, terwijl die (emotionele) verbinding er misschien helemaal niet is. Dat is namelijk wat seks is: je gaat een verbinding aan met een ander. Die verbinding is niet alleen een gevoel of gedrag. Wist je dat je je ook echt hecht aan de ander als je intiem bent? Het hormoon oxytocine dat vrijkomt als je intiem met elkaar bent, is het hormoon dat gevoelens van hechting, veiligheid en geborgenheid veroorzaakt. Seks verbindt je dus aan elkaar. Des te groter kan de schok en de emotionele pijn zijn als je relatie verbroken wordt terwijl je zo intiem verbonden met elkaar bent geweest.

Meer weten?