Vaccinatie

placeholder

Vaccinatie

Vaccinatie of inentingen beschermen tegen ernstige ziekten. In Nederland zijn de meeste kinderen ingeënt. Vroeger hebben jouw ouders de beslissing voor jou genomen. Als jij aan een gezin denkt is bewust nadenken over vaccinatie belangrijk.

Hoe denk jij over vaccineren?

Veel jongeren en volwassenen bellen ons met vragen over vaccinatie. En sinds de chatlijn er is komen de vragen ook via dat medium binnen. Vaak hebben deze vragen te maken met de christelijke levensvisie: De voorzienigheid van God, het vertrouwen op God en de eigen verantwoordelijkheid van de mens.

Je ouders hebben vroeger voor jou een beslissing genomen over wel of niet inenten. Maar hoe denk jij over vaccineren? Stel dat je kinderen krijgt,…wat dan?

Wij beschikken over veel inhoudelijke informatie en een uitgebreid netwerk waarmee we jou van dienst kunnen zijn. Zo kan je jouw eigen visie op vaccinatie ontwikkelen.

Neem gelijk contact op.

Hoe denk jij over vaccineren?

Veel gestelde vragen over vaccinatie

 • Kun je je ook op een andere manier beschermen tegen bepaalde ziektes?
 • Is vaccinatie een gebrek aan vertrouwen op God of is het juist je eigen verantwoordelijkheid om je te laten inenten? Hoe vorm ik een christelijke visie op vaccinatie?
 • Is het nodig dat mijn dochter zich inent tegen baarmoederhalskanker (HPV-vaccinatie)?
 • Mag je je aan zoveel stoffen blootstellen om te voorkomen dat je misschien ooit een ziekte krijgt?

Bellen of chatten met de advieslijn, dit levert het op:

 • Rust in de chaos: door te praten breng je overzicht in jouw vragen en gedachten.
 • Inzicht in mogelijkheden: door een buitenstaander te laten meedenken ontstaan er nieuwe mogelijkheden en zienswijzen.
 • Informatie: je krijgt feiten en meningen te horen waardoor je jouw visie op vaccinatie kunt vormen.
 • Oplossingen:  je beschikt over handige adressen en/of voorbeelden

Wat is vaccinatie?

In Nederland is het gebruikelijk dat jonge kinderen worden ingeënt tegen allerlei infectieziekten. Een vaccin bestaat uit een verzwakt of dood virus van de oorspronkelijk ziekmakende stof of een klein onderdeel van een bacterie.
Dit vaccin prikkelt ons afweersysteem zonder dat het ons ziek maakt. De gevaccineerde is hierdoor beter bestand tegen de ziekteverwekker, waar het vaccin voor is bedoeld.

Deelname aan het vaccinatieprogramma is niet verplicht, maar in de praktijk maken heel veel ouders er gebruik van. Daardoor is de vaccinatiegraad in Nederland hoog, zo rond de 95%. Zodoende komen de ziekten waartegen wordt gevaccineerd, weinig meer voor.
Er zijn echter ook mensen die ervoor kiezen om hun kinderen niet te vaccineren. Dit kan zijn vanwege de geloofsovertuiging, maar er kunnen ook andere redenen zijn.

De actuele cijfers over vaccinatie kan je vinden op de pagina van Volksgezondheid en Zorg.

Wat is vaccinatie?

Om welke ziekten gaat het?

De ziekten zijn: difterie, kinkhoest, tetanus, polio, Hib-ziekte, bof, mazelen, rodehond, groep C meningokokkenziekte, pneumokokkenziekte, (voor sommige kinderen) hepatitis B en (voor meisjes) baarmoederhalskanker.

Wat zijn de gevolgen van niet inenten?

Als in een groep een paar kinderen niet zijn ingeënt, zijn zij toch beschermd door de groep. De kans op een epidemie is heel klein. Minder gevaccineerde kinderen verhoogt het risico op uitbraken: grote groepen mensen/kinderen die ziek worden. Als minder mensen inenten, neemt de kans een uitbraak of epidemie toe.

Actueel in 2018: WHO slaat alarm: grootste mazelenepidemie in Europa in tien jaar. Meer dan 41.000 kinderen en volwassenen in Europa zijn in de eerste helft van 2018 getroffen door mazelen. Een sterke toename met voorgaande jaren. De Wereldgezondheidsorganisatie dringt nu aan op maatregelen.

Is inenten verplicht?

Nee, inenten is in Nederland niet verplicht. Steeds meer Europese landen kiezen voor een strenger vaccinatiebeleid. De dalende vaccinatiegraad van de laatste jaren levert namelijk een risico op voor de gezondheid van burgers.

Wat doet de overheid?

In Nederland is de overheid voorstander van vrijwilligheid en eigen keuze vrijheid van ouders om te vaccineren. Wel stimuleert zij inenten, omdat ze het belang er van ziet. In 2019 worden niet-gevaccineerde kinderen nogmaals opgeroepen voor een vaccinatie tegen meningokokken en het rotavirus. Zwangere vrouwen krijgen een oproep zich te laten inenten tegen kinkhoest.

 • Meer weten?
  Brochure Vaccinatie: voorzienigheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid. Deze brochure gaat in op de verschillende visies ten aanzien van vaccinatie en is ontwikkeld door de NPV en GGD-arts dr. Ruijs, die promotieonderzoek deed naar vaccinatie in de reformatorische gezindte.
 • Lees meer over de HPV-vaccinatie op de pagina
 • Ervaringsverhaal van een moeder met een jonge baby

Wil je graag met iemand doorpraten over je vragen? Bel dan naar het spreekuur van de NPV: (0318) 54 78 88. Wij staan je graag te woord!

Wat kan je hier nog meer doen?