Voltooid leven

placeholder

Voltooid leven

Wie zijn leven ‘voltooid’ vindt, moet dat kunnen beëindigen, vinden voorstanders van stervenshulpverlening aan ouderen met een voltooid leven. Met de documentaire ‘De laatste wens van Moek‘ kwam dit vraagstuk veel Nederlandse huiskamers binnen.

Mensen komen met deze vragen over voltooid leven bij de NPV:

  • Ik voel me onder druk gezet door de discussie over voltooid leven. Heeft mijn leven nog waarde en krijg ik nog de zorg ik die nodig heb?
  • Speelt deze discussie ook in het buitenland?
  • Welke politieke partijen keren zich tegen het nieuwe wetsvoorstel?
  • Hoe kan ik zelf bezwaar maken tegen deze ontwikkelingen?

‘Uit vrije wil’

De Tweede Kamer debatteerde 8 maart 2012 over de ‘proeve van wetgeving’ vanuit het burgerinitiatief ‘Uit vrije wil’. Het pleidooi is om het in de toekomst mogelijk te maken dat 70-plussers hun leven kunnen beëindigen als dat ‘voltooid’ is, ongeacht of ze ziek zijn of niet.

In opdracht van de ministeries VWS  en VenJ werd een onafhankelijke Adviescommissie voltooid leven ingesteld onder leiding van D66 senator prof. dr. P. Schnabel. Deze commissie kreeg de opdracht de juridische mogelijkheden en de maatschappelijke dilemma’s van hulp bij zelfdoding te onderzoeken. De adviescommissie ging in gesprek met maatschappelijke organisaties. De NPV was ook uitgenodigd, lees hier onze inbreng.

In februari 2016 kwam de Adviescommissie met haar conclusie: Ruimere juridische mogelijkheden voor hulp bij zelfdoding zijn onnodig en onwenselijk. Veranderingen in de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (Wtl) zijn daarom niet nodig. Het rapport ‘Adviescommissie voltooid leven’ met bijlagen beschrijft het onderzoek en de resultaten. Een samenvatting van het rapport lees je hier.

Nieuwe wet

Tegen het advies van de Adviescommissie in, kwamen de ministers Schippers (VWS) en Van der Steur (VenJ) in oktober 2016 met een kabinetsbrief. Daarin schreven zij dat mensen die vinden dat hun leven voltooid is, hulp moeten krijgen bij zelfdoding. Zij willen daarvoor een nieuwe wet maken. De brief riep zeer veel reacties op. De NPV reageerde met een brief waarin we onze diepe teleurstelling en verontrusting uitspreken. We roepen het kabinet op om niet verder te gaan in het voorgestelde spoor van hulp bij zelfdoding bij voltooid leven. De problematiek van voltooid leven vraagt om hernieuwde zinervaring en niet om levensbeëindiging.

Het Platform Zorg voor Leven heeft in kaart gebracht welke argumenten in de discussie worden gebruikt. Het argumentenonderzoek is uitgevoerd door het prof. dr. G.A. Lindeboom-instituut. Naast literatuuronderzoek is gesproken met voor- en tegenstanders. De meest gebruikte argumenten zijn ingedeeld naar zeven invalshoeken: juridisch, medisch/verpleegkundig, sociaal-maatschappelijk, ethisch/filosofisch, psychologisch, theologisch en methodologisch.

Naar aanleiding van het thema ‘Voltooid leven’ organiseerde het Platform Zorg voor Leven een symposium op 25 november 2016.

Meer weten?

De NPV zet zich al dertig jaar in voor de zorg voor het leven. Vanuit christelijk patiënten perspectief zijn wij de vraagbaak voor jouw ethische vragen over gezondheid en ziekte. Je kunt met je vragen bij ons terecht voor een deskundig en persoonlijk advies. Wij beschikken over veel inhoudelijke informatie en een uitgebreid netwerk waarmee we je van dienst kunnen zijn. De NPV geeft ook een wilsverklaring uit, de NPV-Levenswensverklaring. Deze wilsverklaring is uniek, omdat de verklaring uitgaat van de beschermwaardigheid van het leven.

Wil je graag met iemand doorpraten over je vragen rondom voltooid leven? Bel dan naar het spreekuur van de NPV: (0318) 54 78 88. Wij staan je graag te woord!

Meer weten?