Werken in de zorg (gewetensbezwaar)

placeholder

Werken in de zorg (gewetensbezwaar)

Als je werkzaam bent in de zorg, heb je dagelijks te maken met medisch-ethische kwesties. Zo kunnen er situaties zijn waarin je als arts, verpleegkundige of verzorgende handelingen niet kan uitvoeren omdat het je in conflict brengt met jouw christelijke levensovertuiging.

Dit ‘recht op gewetensbezwaren’ wordt algemeen erkend binnen de gezondheidszorg. Er staat een bepaling over in beroepscodes voor verpleegkundigen en verzorgenden en in bijvoorbeeld de CAO-ziekenhuizen. De CAO zegt daarbij dat de werkgever de verantwoordelijkheid heeft om ervoor te zorgen dat de arts, verpleegkundige of verzorgende haar ‘recht op gewetensbezwaren’ ook kan uitoefenen.

Indien een verpleegkundige of verzorgende gewetensbezwaren heeft tegen de uitvoering van een bepaalde handeling, wordt deze taak overgenomen door collega’s. De meest bekende gevallen van gewetensbezwaren zijn die tegen het meewerken aan euthanasie of abortus.

Weigering van bepaalde medische handelingen

Als arts, verpleegkundige of verzorgende heb je het recht om op grond van gewetensbezwaren te weigeren om mee te werken aan bepaalde handelingen zoals euthanasie of abortus.

Dat betekent met name:

  • Dat je (medewerking aan) handelingen kunt weigeren als deze jou in ernstig conflict brengen met je levensovertuiging of persoonlijk waarden- en normenbesef
  • Dat je bij jouw aanstelling je gewetensbezwaren kenbaar maakt aan de instelling en/of zorgvrager
  • Dat je een verandering van je gewetensbezwaren tijdig kenbaar maakt aan de instelling en/of zorgvrager
  • Dat je, werkend in een instelling, bij gewetensbezwaren je zorgtaak teruggeeft aan je leidinggevende
  • Dat je, als zelfstandig werkende, bij gewetensbezwaren ervoor zorgt dat de zorg aan de zorgvrager gecontinueerd wordt
  • Dat je wel de zorg verleent, die niet direct in relatie tot de handeling of ingreep staat waartegen je gewetensbezwaren hebt, tenzij die zorg door een collega wordt overgenomen