Zelfdoding

placeholder

Zelfdoding

In Nederland maken gemiddeld vijf mensen per dag een eind aan hun leven door zelfdoding. Mensen die, om wat voor reden dan ook, niet meer verder kunnen of willen leven. Jongeren in de puberteit en ouderen zijn een extra kwetsbare groep. Eén op de zes jongeren denkt wel eens aan zelfdoding.

De feiten

 • In 2016 maakten 1.894 mensen een einde aan hun leven. Gemiddeld zijn dat 5,2 mensen per dag
 • De grootste stijging doet zich voor onder mannen tussen 20 en 30 jaar en 60-plussers
 • Onder twintigers en dertigers is suïcide met 408 incidenten doodsoorzaak nummer 1, voor kanker (378) en hart- en vaatziekten (146).
 • In 2015 zijn 130 jongeren in de leeftijd van 10-25 jaar door zelfdoding overleden.

Hoe herken je suïcidaal gedrag?

Mensen die een einde aan hun leven willen maken, laten dat meestal niet duidelijk merken. Ze doen hun best om hun omgeving niet te alarmeren. Maar suïcidale mensen gedragen zich vaak langere tijd wel op een manier die zorgen baart. Signalen waar je dat aan zou kunnen herkennen zijn:

 • Praten of schrijven over de dood
 • Dreigen met zelfdoding: Iemand kan dreigen zichzelf pijn te doen of te doden. Ook uitspraken als ‘jullie zullen geen last meer van mij hebben’ kunnen erop wijzen dat iemand zelfdoding overweegt.
 • Afscheid nemen. Iemand kan mondeling afscheid nemen, een afscheidsbrief schrijven of persoonlijke bezittingen weggeven
 • Veranderingen in gedrag. Iemand kan zichzelf afzonderen, last hebben van stemmingswisselingen of roekeloos gedrag vertonen.
 • Verwaarlozing. Geen interesse meer in dingen hebben, zichzelf verwaarlozen of opeens heel weinig of juist veel eten.

Als je één of meer van deze signalen herkent bij een familielid of vriend(in) is het belangrijk dat hij of zij zo snel mogelijk professionele hulp zoekt. Maar de signalen hoeven niet per definitie te betekenen dat iemand aan zelfmoord denkt. Het kan ook wijzen op iets anders. Om erachter te komen of iemand aan zelfmoord denkt, kun je er het beste met die persoon over praten.

Waarom plegen mensen zelfmoord?

Mensen die zelfmoord plegen willen vaak niet dood, maar kunnen het leven niet meer aan. De dood is dan voor hen enige uitweg.

 • ‘Ik wil niet meer’
 • ‘Niemand zal me missen als ik er niet meer ben’
 • ‘Mensen zijn beter af zonder mij’
 • ‘Ik verdien het niet om te leven’

Wat kun jij doen?

 • Ga in gesprek. Stel concreet de vraag: denk je wel eens aan zelfdoding, of: denk je vaak aan de dood?
  Hoe moeilijk en confronterend praten hierover ook is, ga het gesprek niet uit de weg. Je mag ook laten zien wat het met jou doet. Laat desnoods weten dat je niet weet wat je moet zeggen of doen, maar laat ook blijken dat je hem/haar wilt blijven steunen. Probeer te voorkomen dat het onderwerp taboe wordt.
 • Neem de suïcidale gevoelens en gedachten altijd serieus. Probeer je in te leven in de situatie en problemen. Spreek geen oordelen uit, maar luister en toon begrip.
 • Probeer niet de problemen van je naaste op te lossen en geef geen adviezen, hoe goedbedoeld ook. Iemand die zo wanhopig is, kan daar niets mee.
 • Stel voor om samen professionele hulp te zoeken.

 

Het verhaal van Jonny

14 januari 2008. De 20-jarige Jonny Benjamin staat met zijn tenen over de rand van de Waterloo Bridge in Londen, klaar om er vanaf te springen. Hij heeft net te horen gekregen dat hij schizofrenie heeft. Plotseling stopt er echter een voorbijganger die met Jonny begint te praten en hem koffie aanbiedt. Jonny besluit af te zien van zijn zelfmoord en klimt terug over de rand. De voorbijganger verdwijnt uit het zicht; Jonny ziet hem nooit meer terug. Wat zijn naam is, weet hij niet meer, maar Jonny denkt dat hij Mike heet.

Zes jaar later. Jonny is weer gelukkig. En op zoek naar Mike. Hij start een zoektocht om Mike te vinden. De verloofde van redder Neil Laybourn ziet de oproep van Jonny en wijst hem erop. Neil weet meteen dat dit over hem gaat. Ze nemen contact op en een ontmoeting volgt. Voor Jonny is het ontzettend waardevol dat hij zijn redder eindelijk heeft ontmoet. ‘’Ik ben heel enthousiast. Het betekent alles voor me dat ik Neil nu eindelijk kan bedanken voor wat hij heeft gedaan.’’ Voor Neil was zijn daad heel normaal. ‘’Ik deed wat ieder ander zou doen,’’ vertelt de 31-jarige sportinstructeur. ‘’Ik probeerde niet zijn problemen op te lossen, maar ik luisterde gewoon naar hem. Jonny is één van de aardigste mensen die ik ooit heb ontmoet. We houden zeker contact!’’

Zoek hulp!

Heb je in jouw omgeving te maken gehad met zelfdoding? 

Veel nabestaanden hebben last van schuldgevoelens. Heb ik signalen gemist? Had ik het kunnen voorkomen? Praat over je verdriet en vragen Zoek steun bij iemand die je vertrouwt en leg je verdriet en vragen bij God neer. Wees niet bang om hulp te zoeken als dat nodig is. Het is geen schande om hulp te zoeken!

Denk je aan zelfdoding?
Zoek hulp!

113 zelfmoordpreventie is dag en nacht beschikbaar via chat of telefoon voor vragen over zelfdoding
Zoek je christelijke hulp? Op www.ikzoekchristelijkehulp.nl vind je christelijke hulpverleners bij jou in de buurt. Ook kun je voor hulp terecht bij De Hoop ggz en Stichting Schuilplaats.